Aktier i megatrender – hur man investerar i strukturell tillväxt

Det finns en mängd olika långsiktiga megatrender, även kallat teman, som spänner över en rad olika sektorer och marknader. Att välja aktier som är positivt exponerade mot en megatrend är intressant eftersom trenden i sig för med aktierna i en strukturell tillväxt.

Målet är att arbeta för att identifiera de företag som är skapare av eller annan möjliggörare inom transformationella innovationer som leder en våg av nya produkter och tjänster.

En megatrend representerar djupa förändringar i ekonomiska förutsättningar som inträffar på lång sikt. Av denna anledning kan megatrender som investeringsstrategi vara mer tilltalande för investerare med en långsiktig syn.

Det är dock viktigt att försöka att skilja ut de långsiktiga investeringsmöjligheterna från de kortsiktiga hype:erna.

Megatrender som investeringsstrategi

Som tumregel kan man säga att 40% av ett företags ekonomiska vinst beror på branschen där bolaget verkar inom, medan de återstående 60% kan förklaras med företagsspecifika faktorer.

Att slå index med hjälp av megatrender kokar ner till att investera under det accelererande skedet av teknikimplementeringen och kliva av under de avtagande stadierna. Kombinerat med sund fundamental analys kan det erbjuda en stor källa till att tjäna pengar på megatrender.

Välj bred portfölj med “hackor & spadar” i första fasen

Enligt Gartners Hype Curve har människor en tendens att överreagera på nya spännande tekniker, särskilt eftersom media fungerar som en enorm förstärkare. Det här är fel tid att välja vinnarna eftersom en tydlig vinnare ännu inte är uppenbar, men snarare är det bästa sättet att investera i en bred portfölj.

Det här är också en bra tid att använda en “picks & shovels”-strategi. Denna strategi fick sitt namn från trenden mot att starta butiker som säljer hackor och spadar till alla guldgrävare, istället för att försöka investera i stjärnguldgruvarna, som kom till under The Great Gold Rush i USA. Med den här metoden investerar du i de företag som underlättar ny lovande teknik snarare än i banbrytande företag i sig.

När det gäller elfordonsindustrin är det till exempel svårt att veta vilken tillverkare som i slutändan kommer att vinna. I denna situation är det mer sannolikt att investeringar i de mer konsoliderade möjliggörarna så som batteriproducenter, litium-gruvbolag och sensortillverkare lyckas. Med andra ord är investeringar i leverantörer och andra aktörer inom supply chain av en ny teknik ett bra sätt att dra nytta av det nya, potentiellt överhypade teknikbaserade temat eller megatrenden.

Sälj innan förväntningarna ska infrias

Enligt den modell som har utvecklats av forskningsföretaget Gartner, lyckas tekniken ofta inte uppfylla människors orealistiskt höga förväntningar efter den första hypen. Detta kommer ofta med en våg av besvikelser. Men när dessa teknologier har övervunnit sina barnsjukdomar, slår vissa av bolagen rot och fortsätter att växa. Denna fas är en bra tid för investerare att komma in på marknaden.

Koncentrerad portfölj av vinnare med högsta kvaliteten

När teknikens antagandegrad når en kritisk nivå – 5% används ofta som en tumregel – kan investerare fokusera på ett smalare universum av bolag när de väljer aktier för sin portfölj. Under faserna som Gartner uttrycker som “slope of enlightenment” och “plateau of productivity” visas vem som överlevde de inledande faserna, och kan gå vidare i en mer utvald grupp av vinnare.

Vad tycker du om megatrender som investeringsstrategi? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet nedan!

Vad tycker du? Rösta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.