Vilken investeringsstrategi är bäst? Jämförelse av sex strategier

Värde manifesterar sig på olika sätt vid olika tidpunkter på marknaden. För att nyttja eventuell ineffektivitet i marknaden bör man leta efter bolag som är tillräckligt felvärderade enligt en förbestämd investeringsstrategi. Det finns många framgångsrika strategier, men vissa faktorer (“faktorinvestering”) tenderar att vara bättre än andra under vissa perioder. Här kan du jämföra – sida vid sida – hur det går för några av världens mest beprövade faktorer och investeringsstrategier.

Tillväxtaktier

Tillväxtstrategin (Growth Strategy) är en faktor som handlar om att identifiera aktier med stark och accelererande tillväxt. Dessa aktier överpresterar vanligtvis marknaden på medellång sikt, eftersom de förväntas fortsätta växa snabbt och ha hög operationell hävstång. Dock ska man veta att tillväxtaktier kräver stor försiktighet eftersom de kräver hög risktolerans och måste övervakas noggrant då de tenderar att vara dyra (höga P/E-tal exempelvis).

Värdeaktier

Att bygga en portfölj med värdeaktier (Value Strategy) handlar om att hitta påtagligt undervärderade aktier som ofta försummats, är av lägre kvalitet, är missförstådda, eller har orättvist straffats av marknaden på grund av tillfälliga emissioner eller oro. Detta är dock domänen för värdefällor (value traps) – så se till att du förstår varför aktien har fallit och säkerställ att det finns en katalysator eller förbättrande sentiment för aktien. Faktor-investeringar i värde är inget som passar en alltför avslappnad investerare eftersom det kräver hög risktolerans och analytiska färdigheter.

Momentumaktier (trendföljande)

Momentum-strategier – även kallat trendföljande – är en av de mest populära strategierna för den aktive faktorinvesteraren. Ofta väljer en trendföljande investerare att använda en sammastättning av glidande medelvärden som verktyg för att mäta styrkan i trenden. En sån här handelsstrategi innebär att man kartlägger de rörliga medelvärdena (MA200, MA50 etc) för en aktie och sedan letar efter korsningar (när aktiekursen rör sig genom ett rörligt medelvärde). Denna typ av signal betraktas som en tidig indikation på en förändring i prisriktningen. Till exempel, om en aktie korsar under det 30-dagars glidande medelvärdet, kan det hända att prisfallet tilltar.

Högutdelare

Att bygga en portfölj med utdelningsaktier eller utdelande ETF:er är en av de mest populära investeringsstrategierna. I regel letar man efter bolag som har 3-6% direktavkastning och som regelbundet har ökat sina utbetalningar i flera år utan avbrott. Den här typen av strategi inom faktorinvesteringar är särskilt intressant om du försöker leva av dina investeringsinkomster. Medan utdelningar ger överlägsen avkastning på sidledes- eller nedåtgående marknader, tenderar dessa aktier att vara mogna bolag med långsammare tillväxtutsikter, och att hålla fast vid dem kan vara en besvikelse när andra aktier verkligen flyger. Målet är dock inte nödvändigtvis att slå marknaden, utan snarare att producera tillförlitliga passiva intäkter som växer varje år, även genom lågkonjunkturer eller när aktiemarknaden sjunker.

Småbolag

Småbolag har alltid intresserat investerare eftersom små bolag avses ha bättre möjlighet att växa kraftigt rent procentuellt. Detta stämmer även rent statistiskt. Från 1926 till 2006 slog småbolagsaktier storbolagsaktier med i genomsnitt 2,3% per år. Det kanske inte låter mycket, men betänk att 10 000 kr som investerats i 30 år och avkastat 10,4% per år (avkastningen för S&P 500 under den perioden) skulle växa till 194 568 kr. Inte dåligt. Men, vid 12,7% sammansatt genomsnittlig årlig avkastning från småbolagsaktier, skulle 10 000 kr växa till 361 175 under samma period. Definitivt inte dåligt.

Låg volatilitet (stabila kvalitetsbolag)

Stabila bolag med låg volatilitet som strategi går ut på att hitta bolag med lägre volatilitet (prisrörlighet) än index och som uppvisar tydliga tecken på hög kvalitet (bl.a. beprövad affärsmodell, starka balansräkningar, starkt ägande, vara välskött, etc). Denna faktor-investeringsstrategi är idealisk lämpad för tålmodiga investerare med en lång tidshorisont. Kvalitetsbolag i allmänhet och låg-volatilitetsbolag i synnerhet tenderar att släpa efter lite under starka tjurmarknader, men brukar kompensera för det på björnmarknader.

Summering

Avslutningsvis kan man konstatera att olika faktorer och investeringsstrategier passar olika typer av investerare, och att det därför är svårt att säga att den ena är bättre än den andra.
Däremot kan vi konstatera att det senaste året (och ytterligare några år bakåt om man tittar på mer data) så har tillväxtaktier och trendföljande strategier varit de faktorer som gett högst avkastning.

Vad tycker du? Rösta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.