Fundamental aktieanalys – investera som Warren Buffett

Fundamental aktieanalys är den investeringsstrategi som några världens främsta investerar använder; bland annat Warren Buffett, Benjamin Graham och Peter Lynch.

Målet med fundamentalanalysen kan kokas ner i att svara kunna på frågan “Är det här ett högkvalitativt bolag?”.

Fundamental analys är ett sätt att utvärdera ett bolags affärsegenskaper. I stort sett kan den delas upp i två viktiga kategorier: kvantitativ och kvalitativ analys. Kvantitativ analys innebär att man tittar på de hårda siffrorna, medan kvalitativ analys handlar om att identifiera de egenskaper hos företaget som slutligen ger de kvantitativa resultaten.

Bolagets egenskaper inkluderar dess ägares motivation, kundernas psykologi och konkurrenternas strategi – alla viktiga faktorer i dess framtida lönsamhet. Dessa aspekter är ofta tidskrävande att urskilja, och analysen är inte alltid tydlig. Men det är där det verkliga värdet ligger. Nyckeln till framgång på aktiemarknaden är att systematiskt utvärdera varje aktie från så många vinklar som möjligt innan du köper den.

1) Har bolaget enastående människor bakom sig?

I slutet av dagen så är det människor som skapar vinst. Inte siffror. Att förstå drivkrafterna hos människor bakom ett företag är en viktig del av att förstå företagets långsiktiga förmåga. Det handlar om att göra affärer med människor du litar på eller åtminstone undvika att hantera personer med tveksam karaktär.

När du förstår hur kritiska människorna som driver företaget är för ett framgångsrikt resultat, desto större framgång kommer du att ha som investerare. Dåligt ledarskap kan göra det bra på kort sikt, men i de flesta fall kommer det att påverka företaget på lång sikt. Bolaget följer så småningom ledningen tillbaka ner i djupet. Typiskt sätt kan man slå fast att desto mindre bolag, desto mer satsar du på management.

Företagens framgång drivs av människor. Det spelar ingen roll hur bra ett företags produkt eller tjänst är om ledningen inte tar rätt beslut. Ändå tenderar investerare att underskatta människors roll och deras förmåga att bedöma dem. Men det är alltid människorna som gör skillnaden.

Du bör bedöma ledningen efter vad de gör, inte vad de säger. Genom att inte skynda dig till investeringsbeslut utan genom att ta dig tid att förstå en ledningsgrupp kan du minska risken för felbedömning av dem. De flesta fel i utvärderingen av chefer görs när du bara ser vad du vill se, och ignorerar brister eller varningstecken.

2) Har bolaget gynnsamma långsiktiga utsikter?

Om du inte förstår konkurrensmiljön och inte har en klar känsla för hur bolaget kommer att attrahera kunder, skapa värde och konsekvent leverera det värdet med vinst, kommer du inte att lyckas som investerare.

Den vanligaste källan för att upptäcka potentiella tillväxtdrivare är årsrapporten. Genom den kan du få en överblick över företagets kärnverksamhet, förstå hur de tjänar pengar och bedöma vilka drivkrafter som håller verksamheten växande de senaste åren. Den avslöjar också framtida expansionsplaner.

Att känna till affärsmodellen inifrån och ut kommer att ge dig viss säkerhet och minska risken när du köper en aktie. Dessutom bör det ge dig en fördel över marknaden när du bedömer var verksamheten kommer att vara i framtiden, vilka som är de direkta och indirekta konkurrenterna, deras operativa risker och sannolikheten för att företaget lyckas.

3) Har verksamheten solida finansiella grunder?

Investering är delvis konst, delvis vetenskap. Ekonomiska nyckeltal utgör det mesta av vetenskapen. Nyckeltalen används för att utvärdera ett företags ekonomiska sundhet. Analysen innefattar beräkning och jämförelse av nyckeltal härrörande från ett företags finansiella rapporter. Dessa nyckeltal är viktiga faktorer som kommer att påverka ett företags finansiella resultat och värdering. Du behöver dock bara några få för att avgöra om ett företag är ekonomiskt starkt eller svagt.

Även om nyckeltalsanalys är oerhört användbart och nödvändigt för din investering, har den begränsningar. Finansiella nyckeltal speglar bara på historiska siffror. Som sådan är det svårt att använda dem för att förutse framtiden. Men nyckeltal kan ge en indikation kring om trenden troligtvis kommer att bestå eller inte, och hjälpa dig att fatta bättre investeringsbeslut. Trots det blir det svårare att göra någon meningsfull analys för företag med en kort affärshistorik.

Analys av ekonomiska nyckeltal är dock värdelöst om du saknar kunskap om att tolka siffrorna. I slutet av dagen är analysen av finansiella nyckeltal bara värdefullt om den ger handlingsbara insikter.

Vad tycker du om fundamentalanalys som investeringsstrategi? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet nedan!

Vad tycker du? Rösta!

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.