Följa Insiders köp & sälj som strategi – 6 kraftfulla signaler

Varför ska man håll koll på insiders? Insiderhandel ökar övertygelsen om en investering. Du vill ha en signal från ledningen att de bryr sig om sin aktiekurs och anser att deras verksamhet är undervärderad. Och insidertransaktioner signalerar att ledande chefer verkligen tror att sitt företag, utan företagets vanliga PR-fluff.

Insiders använder informationen som är lagligt tillgänglig för dem för att fatta smarta beslut. Insiders är begränsade från att sälja med vinst inom sex månader efter köpet. Ändå tenderar insiders att agera långt före förväntade nyheter. De ser ofta inkomstkatalysatorer ett år bort.

Baserat på historia verkar insiders vara ganska bra investerare. Insiders slog marknaden med i genomsnitt 7 procentenheter årligen under de senaste 50 åren. Flera vetenskapligt granskade akademiska studier som täcker olika tidsperioder dokumenterar lönsamheten för insiderhandel. Ju fler aktieinsiders som köper, desto mer säker kan du vara om företagets framtida prestationsförmåga.

Ovanliga händelsesignaler

Nedan finns en lista över några sällsynta men kraftfulla insidersignaler som en investerare bör ta del av. Dessa är ovanliga händelser som bör betraktas som en signal för att fördubbla researchinsatsen för den aktuella aktien.

Klusterköp

Generellt sett är enskilda affärer opålitliga. En enskild insider kan överskatta ett företags utsikter, men det finns högre säkerhet när många insiders köper. Om 3 eller fler insiders köper inom en 30-dagarsperiod och det inte finns några motstridiga försäljningar bland gruppen indikerar det att något verkligen pågår.

Klustersälj

När flera insiders handlar i en viss riktning ökar värdet på informationen om insiderhandel. Cluster insider selling är den starkaste signalen du kan få inom insiderhandel. Om 3 eller fler insiders säljer inom en 30-dagarsperiod och det inte finns några motstridiga köp bland gruppen indikerar det en tydlig säljsignal.

VD/CFO köper

Forskning visar att det finns en skillnad mellan insiders och insiders; om de högsta cheferna köper är det en starkare signal. För att vara en användbar signal bör insiderinköpet representera 15 procent eller mer av deras totala ägande eller deras årslön, under en 3-månadersperiod.

VD/CFO säljer

Insiderförsäljningar är mindre informativa än köp. Men en betydande minskning av ägandet – om VD eller finansdirektör säljer mer än hälften av sina innehav under en 3-månadersperiod – borde mottas som en varningssignal till investerare att insiders inte har långsiktigt förtroende för verksamheten.

Köpacceleration

Materiella accelerationer i köp jämfört med tidigare period kan också vara en viktig signal. Det anses bullish om sälj/köp-kvoten är under 0,5 och har sjunkit under den senaste 3-månadersperioden (0-3 månader) jämfört med den föregående 3-månadersperioden (3-6 månader). Sälj/köp-kvoten beräknas genom att dela det totala antalet insiderförsäljningar med det totala antalet köp under respektive 3-månadersperiod.

Säljacceleration

Samma som ovan fast tvärtom. Det får anses vara bearish om sälj/köp-förhållandet är över 2,0 och har ökat under den senaste 3-månadersperioden (0-3 månader) jämfört med den föregående 3-månadersperioden (3-6 månader). Sälj/köp-kvoten beräknas genom att dela det totala antalet insiderförsäljningar med det totala antalet köp under respektive 3-månadersperiod.

Vad tycker du om att följa insiders som investeringsstrategi? Har du något annat att tillägga? Låt mig veta i kommentarsfältet nedan!

Vad tycker du? Rösta!

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.