Begränsning av ansvar

Insider6.com är en fristående webbtjänst och ansvarar ej för avtal eller eventuella konflikter mellan länkade parter så som annonsörer och kunder. Insider6.com kan inte krävas på någon slags ersättning och vi reserverar oss för eventuella skrivfel på sidan. Vi kan inte heller ses som delaktiga i någon slags tvist som kan uppstå mellan kunder och annan part. Om du vill läsa allmänna villkor för en specifik tjänst, värdepapper, instrument, annonsör eller liknande ber vi dig att besöka deras hemsida.

Analyser, artiklar och uttalanden som tillhandahålls på Insider6.com ska inte ses som investeringsrekommendationer utan ska endast ses som observationer. Du måste alltid göra din egen analys innan eventuell handel. Medan informationen som tillhandahålls på Insider6.com är tillämplig för författarna baserat på deras erfarenheter, strategier och riskprofiler, kan dessa samma förväntningar inte överföras till någon annan individ under några omständigheter.

Medlemmar som bidrar till Insider6.com är inte certifierade på något sätt för att ge professionell rådgivning, och accepterar inget ansvar för personer som försummar denna ansvarsfriskrivning.

Omdömen, riktkurser och tips om värdepapper och instrument på denna webbplats är inte baserade på någon oberoende vetenskaplig grund. Informationen på den här webbplatsen granskas inte av professionell personal och kan endast konsumeras på egen risk. Rådgör alltid med en professionell rådgivare innan du använder investerar i värdepapper eller instrument som du läst om på denna webbplats.

Innehållet på denna webbplats har inte skrivits, granskats eller godkänts av kvalificerad professionell personal och ska därför inte användas för att köpa, sälja, investera eller avstå handel. Insider6.com tar inte ansvar för några åtgärder som vidtas efter att ha tagit del av information på denna webbplats och tar inte ansvar för värdeminskning i ett värdepapper eller instrument som gått att ta del av via denna webbplats.

Du måste ta del av riskerna, anvisningarna och övrig information i prospektet för varje värdepapper eller instrument innan eventuell handel. Tala alltid med professionell yrkespersonal innan du handlar något av de värdepapper eller instrument som går att läsa om på denna webbplats.

Reservation för felaktigheter

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på sajten, och det är ditt eget ansvar att kontrollera och läsa villkoren för eventuella rabatter, erbjudanden, priser eller liknande. Vårt mål är givetvis att den information som presenteras på sajten skall vara så aktuell och tillförlitlig som möjligt, men det är inte alltid vi hinner med att uppdatera då villkor kontinuerligt förändras.

Inga anbud eller uppmaningar

Ingen information som ges på denna webbplats utgör anbud eller uppmaningar till köp eller överlåtelse av, handel med eller affärer med Insider6.com eller tredjepart.

Skyldighet att skaffa upplysning om ändringar

Vi kan uppdatera denna sida och alla andra avtal och policys när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du är därför skyldig att regelbundet kontrollera denna sida samt våra andra sidor för avtal och policys för att se till att du godkänner eventuella ändringar.